Met elkaar vooruitkijken in Noordenveld

De gemeente dient faciliterend te zijn aan onze inwoners middels een positieve grondhouding, wij pleiten voor een Ja, tenzij houding. Op deze wijze krijgen onze inwoners weer meer regie.

VVD Noordenveld vindt dat er meer in gesprek gegaan dient te worden met de inwoners. Onze inwoners worden vaak voor een voldongen feit gesteld, dit moet veranderd worden!

Inwoners moeten vroeg in een traject worden betrokken. Nog mooier is het wanneer initiatieven vanuit de samenleving komen waarbij zij enkel ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.

In het verwachtingsmanagement moet zeker een verbeterslag worden gemaakt. Geef aan wat de inwoner/ ondernemer kan verwachten, welke invloed heeft zijn of haar stem, hoelang duurt het voordat er uitsluitsel komt over een plan etc. 

Participatie en communicatie zijn belangrijk, doen wat je zegt en zeggen wat je doet!


Economisch beleidsplan met visie

Ondernemers moeten Noordenveld blijven weten te vinden, het vestigingsklimaat moet worden verbeterd. Hierbij kan een economische beleidsplan met visie behulpzaam zijn.
Ondanks het niet liggen aan een snelweg, vaarweg of spoorlijn is Noordenveld aantrekkelijk om zich te vestigen. Bedrijven worden waar nodig geholpen vanuit de gemeente.
De innovatieve ‘Health-sector’ die al aanwezig is wordt breed uitgedragen, bedrijven in deze sector moeten zich willen vestigen in Roden.
Een goed winkelaanbod, gevarieerde horeca, goede werkgelegenheid, een toekomst gericht agrarische sector en een vooruitstrevende recreatieve sector zorgen voor een nog aantrekkelijker Noordenveld.

Nieuwe bedrijventerreinen worden alleen aangelegd als hier echt behoefte aan is. In Peize wordt een nieuw bedrijventerrein ten noorden van de rondweg niet uitgesloten.