Met elkaar verduurzamen in Noordenveld

Verduurzamen van woningen is een goed uitgangspunt. Isoleren van panden en het hiermee reduceren van het gasverbruik heeft prioriteit.

De energietransitie is maatwerk, een gehele wijk aanwijzen om van het gas af te gaan zet te veel druk op de inwoners. Er moet meer keuze vrijheid zijn. Wat kan en wil de inwoner, welke middelen zijn hiervoor beschikbaar en wat levert het de inwoner op. Niet alleen kijken vanuit een bepaald idealisme maar zeker ook met realisme en daarbij niet vergeten te kijken naar de menselijke maat.

VVD Noordenveld is tegen elke vorm van dwang om van het gas af te gaan, elke inwoner moet hierin zelf de keuze kunnen maken. Daarnaast brengt deze keuze de nodige kosten met zich mee en VVD Noordenveld is van mening dat wanneer er van sprake is van een verplichting, dit altijd kostenneutraal voor de inwoners moet gebeuren.  

VVD Noordenveld heeft eerder al bewezen veel oog te hebben voor de maatschappelijke effecten van zonneparken. Om het groene en landelijke karakter in onze gemeente te behouden vinden wij dan ook dat er geen, of uiterst beperkt, ruimte is voor windmolens en zonneparken. Het is van groot belang dat er eerst gekeken wordt of we onze opgave kunnen realiseren middels zon op dak, alvorens we over gaan tot andere initiatieven. Daarnaast gaan de ontwikkelingen omtrent duurzame energieopwekking razendsnel en moeten we wel overwogen beslissingen nemen. Waarbij we oog hebben en houden voor onze inwoners, natuur en landschappelijke waarden.