Met elkaar veilig onderweg in Noordenveld

In het kader van de fietsveiligheid is het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige fietsroutes van en naar de centra en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht en dat de wegkanten goed worden onderhouden dat/of er een vrij liggend fietspad wordt aangelegd.

VVD Noordenveld vindt dat tijdig onderhoud aan fietspaden en groenbeheer in de gemeente met name in het buitengebied voor de inwoners en recreatieve fietsers essentieel is.

Punten welke opgenomen zijn in het verkeersknelpunten register dienen besproken te worden met de gemeenteraad en inwoners. Voor deze knelpunten dienen passende oplossingen gezocht te worden, zo maken we onze gemeente veiliger.

VVD Noordenveld is tegen het doortrekken van de Maatlanden als ontsluitingsweg van Roden-Zuid.