Met elkaar voor een rechtvaardige schadeafwikkeling rondom gasopslag Langelo

In dit dossier staat bij VVD Noordenveld veiligheid en eerlijkheid voorop. Daarom blijft zij zich in zetten voor een gedegen, onafhankelijke en eerlijke afhandeling van schades in het gebied rondom de UGS Langelo, open communicatie en duidelijkheid is hierin essentieel. De afhandelingen van schades moet sneller en transparanter. Ook al zal dit ingaan tegen de landelijke koers van de VVD omtrent dit onderwerp.

De gedupeerden dienen gehoord te worden, middels een gemeentelijke/ regionale klankbordgroep. Er mogen geen valse verwachtingen worden geschept. Wij staan te allen tijde open om met hen in gesprek te gaan en om gezamenlijk op te trekken richting het ministerie en de NAM.