Met elkaar oog voor de agrarische ondernemers in Noordenveld

Het is belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan.

Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van de sector die ons voedsel produceert. Daarnaast voorkomen we leegstand en verpaupering van agrarische bedrijven. Een snelle en degelijke afhandeling van vergunningaanvragen, waarbij de ja tenzij mentaliteit uitgangspunt dient te zijn. Bij aanvragen waarover de provincie besluit wordt vanuit de gemeente dezelfde ja tenzij houding uitgedragen

Terughoudendheid moet worden betracht bij het omzetten van goede agrarische grond naar natuur of zonne-akkers. Veel agrarische ondernemers staan welwillend tegenover verduurzaming. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en ondersteunt de ondernemer bij het verstrekken van relevante informatie en de daaropvolgende aanvragen. 

Dit geldt ook voor agrarische ondernemers welke inzetten op het vergroten van het dierwelzijn. Zij dienen hierin niet bemoeilijkt te worden. De gemeente kijkt hierin actief naar mogelijkheden en schuwt de samenwerking met andere gemeenten niet. 

VVD Noordenveld is voorstander van de zogeheten agrarische windmolens met een as-hoogte van circa 15 meter.