Met elkaar beleven en bewegen in Noordenveld

Sporten is belangrijk voor iedereen en bevorderd de volksgezondheid. De gemeente moet zorgen voor goede sportvoorzieningen. Noordenveld heeft een actieve culturele sector, waarbij vele vrijwilligers actief zijn, VVD Noordenveld koestert dit.

Sport

Het integraal huisvestigingsplan (ISAP) moet worden herzien naar een reëel en uitvoerbaar plan.

Op scholen wordt actief ingezet op bewegingsonderwijs, binnen en buiten schooltijd. Dit wordt door de gemeente gefaciliteerd. Sporthallen, sportvelden en zwembaden kunnen hiervoor in overleg worden gebruikt.

Initiatieven vanuit de inwoners, zoals bijvoorbeeld de beweegdorpen kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.  

Cultuur

De culturele sector kan verder versterkt worden door onderlinge samenwerking, hierbij kan de gemeente ondersteunen. De samenwerking met het onderwijs is op orde, VVD Noordenveld wil dit zo houden.

De financiële ondersteuning vanuit de gemeente middels subsidies moet niet vanzelfsprekend zijn, VVD Noordenveld wil deze bestuursperiode subsidies gaan herijken. Het afhankelijk zijn van subsidies maakt kwetsbaar.