Met elkaar ondernemen in Noordenveld

Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. VVD Noordenveld wil ruimte geven aan ondernemers en hen niet beperken door onnodige regels. In gesprek gaan met de ondernemers, luisteren wat er wordt gezegd, wat er leeft en faciliterend meedenken in oplossingen en mogelijkheden. De afgelopen 2 jaar hebben ondernemers het zwaar gehad door de coronapandemie, wij willen onze inwoners meer vrijheid geven om te ondernemen. Als gemeente moeten we vooral kijken naar wat wel kan en niet uitgaan van belemmeringen.

Bij leegstand in de centra moet er flexibel omgegaan worden met herbestemmen en de bijdrage aan het parkeerfonds. Bemoeilijk het de ondernemers niet maar faciliteer hen.

VVD Noordenveld is voor passende mogelijkheden van terras uitbreiding van horecagelegenheden.

Economisch beleidsplan met visie

Ondernemers moeten Noordenveld blijven weten te vinden, het vestigingsklimaat moet worden verbeterd. Hierbij kan een economische beleidsplan met visie behulpzaam zijn.

Ondanks het niet liggen aan een snelweg, vaarweg of spoorlijn is Noordenveld aantrekkelijk om zich te vestigen. Bedrijven worden waar nodig geholpen vanuit de gemeente.
De innovatieve ‘Health-sector’ die al aanwezig is wordt breed uitgedragen, bedrijven in deze sector moeten zich willen vestigen in Roden.
Een goed winkelaanbod, gevarieerde horeca, goede werkgelegenheid, een toekomst gericht agrarische sector en een vooruitstrevende recreatieve sector zorgen voor een nog aantrekkelijker Noordenveld.

Nieuwe bedrijventerreinen worden alleen aangelegd als hier echt behoefte aan is. In Peize wordt een nieuw bedrijventerrein ten noorden van de rondweg niet uitgesloten.