Verkiezingsprogramma

Met elkaar, voor elkaar is het motto van VVD Noordenveld tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022


VVD Noordenveld is van mening dat de politiek en de inwoners met elkaar moeten gaan bouwen aan Noordenveld. Er liggen de komende jaren grote opgaves voor, welke we moeten realiseren. Zoals de woningbouwopgave, de energietransitie, de dorpsplannen voor Peize en Norg, de nieuwbouw en verbouw van scholen en sportaccommodaties. Er moet eindelijk eens aandacht besteed worden aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid van ons prachtige buitengebied.


Een positieve grondhouding is noodzakelijk om Noordenveld mooier te maken, dit vraagt verandering van denken van raad, college en ambtelijke organisatie. De politiek en ambtenaren zijn er voor de inwoners en niet andersom. 


Zo wordt er in Peize (zuid) een diverse, groene woonwijk gebouwd, Roden zuid moet dit voorbeeld gaan volgen en dit alles naar voorbeeld van het Oosterveld in Norg. Het bouwen in ‘kamers’ zorgt voor behoud van bestaande bossingels en voorkomt dat een nieuwe woonwijk jarenlang één grote bouwput is. Maak plannen samen met inwoners wees hierbij vooraf duidelijk dat nooit aan alle wensen voldaan kan worden en schep geen valse verwachtingen, doe wat je zegt en zeg wat je doet. 


Daarnaast wordt er ook gebouwd aan de financiën van de gemeente, zodat deze weer in balans is. 

De gemeente moet ervoor zorgen dat er weer reserves komen zodat bij tegenvallers niet de belasting omhoog hoeft of dat het voorzieningenniveau omlaag moet. Goed rentmeesterschap is een vereiste, de inwoner kan zijn geld ook maar 1 keer uitgeven. Laten we zorgen dat we als gemeente hier ook voorzichtiger mee om gaan. Wanneer het financieel wat minder gaat, moeten er keuzes worden gemaakt, wat is noodzakelijk!


VVD bouwt graag met de ondernemers en inwoners aan een toekomstvisie voor Noordenveld. Hierbij moet creatief gedacht worden. Laten we met elkaar in gesprek gaan, over hoe we met elkaar de toekomst in deze prachtige gemeente zien.