Motie bestrijding schadelijke bermplanten

Motie VVD Noordenveld bestrijding schadelijke bermplanten unaniem aangenomen in gemeenteraad Noordenveld. De motie opgesteld door de VVD fractie werd mede ingediend door de fracties van ChristenUnie en Gemeentebelangen

Motie tekst:

Constaterende/ overwegende dat:

  • Diverse bermplanten (onder andere Jakobskruiskruid, esdoorn en de ‘invasieve exoten’ Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop, al dan niet in gedroogde vorm) schadelijk zijn voor mens en dier;
  • Inwoners en (hobby)boeren al jaren strijden tegen genoemde schadelijke bermplanten;
  • Het bestrijden van deze planten weinig zin heeft als de planten in bermen en langs gemeentelijke, provinciale wegen en watergangen ongestoord verder kunnen groeien, bloeien en vermeerderen;
  • Het zelf verwijderen van Jakobskruiskruid en Reuzenberenklauw door mensen in schadelijk kan zijn voor de gezondheid;
  • Het Jacobskruiskruid afgelopen zomer op vele plaatsen in Noordenveld in bloei stond, en het maaibeleid niet dusdanig is ingekleed dat de planten voordat deze waren uitgebloeid zijn afgemaaid;
  • Het te laat maaien zorgt voor verder spreiding van het probleem door het uitwaaien van de zaden.

 

Verzoekt het college:

  • Om actief in te zetten op de bestrijding en/of beheersing van deze schadelijke (berm)-planten, door deze af te maaien voordat deze is uitgebloeid;  
  • Om voor de bestrijding van deze schadelijke bermplanten in overleg te gaan met andere terrein beherende organisaties (Provincies, Waterschappen en andere (semi)overheden) met gronden in of grenzend aan de gemeente Noordenveld om te komen tot een convenant met als doel de bestrijding en/of beheersing van deze schadelijke bermplanten;
  • De gemeenteraad regelmatig over de voortgang te informeren;