Bijdrage Roden-Zuid

Maandagavond 17 mei discussieert en hopelijk debatteert de gemeenteraad van Noordenveld over opgaven en ambities in Roden-Zuid. Dit is althans de titel van het agendapunt. Het college van Noordenveld sorteert hiermee nadrukkelijk voor op ontwikkeling van Roden in de richting van Roderesch. Door deze keuze lijken de onderwerpen: wonen, water, verkeer en sport aan elkaar gekoppeld te moeten worden. VVD Noordenveld kijkt hier anders tegenaan. Elk onderwerp kan met elkaar worden verbonden, maar is zeker niet noodzakelijk.

VVD Noordenveld pleit ervoor om de onderwerpen verkeer en sport los te koppelen van Roden-Zuid. Het voorgestelde onderdeel verkeer lijkt in de basis niet meer dan alleen ruimte vrij te houden voor een ontsluitingsweg vanaf de Norgerweg richting de Maatlanden. Niets is minder waar. Het college ziet een afsluiting van het centrum door de aanleg van een bussluis in de Norgerweg als de optimale variant om doorgaand verkeer een andere weg te laten kiezen. Een onacceptabele keuze voor de liberalen. ‘Als we het centrum van Roden levendig willen houden moeten we deze niet gaan afsluiten voor het verkeer’ aldus fractievoorzitter Robert Meijer.

Fractiegenoot Nanda Emmens vult hem aan, 'Onze ondernemers hebben het al zwaar genoegen, dit kan voor velen van hen de druppel zijn. Daarnaast zorgen de plannen van Roden-Zuid voor veel onzekerheid bij onze inwoners en dat is voor niemand goed’.

De keuze voor een ontsluitingsweg zal grote gevolgen hebben voor de tennis-, korfbal en hockeyvereniging welke nu gezamenlijk met Hullenbosje de groene long vormen tussen ‘oud’ Roden en het Roderveld. Naast het opofferen van deze groene long is sprake van kapitaalsvernietiging bij de sportverenigingen. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd door alle verenigingen met een rooskleurige toekomst als gevolg.

De noodzaak voor woningbouw wordt door VVD Noordenveld zeker gezien. De fractie stelt daarom voor om te gaan bouwen tegenover de nieuwste wijk van Roden, Roderveld IV. Dit is het gebied tussen de kampeerboerderij en de Esweg. Voordelen van deze locatie zijn dat ongeveer de helft van de grond in eigendom is van de gemeente en daardoor ook de, toch al zeer zorgelijk, gemeentelijke schatkist een oppepper krijgt door verkoop van gronden voor woningbouw. De genoemde locatie ligt tegen de bestaande nieuwbouw aan waardoor dit een logische uitbreiding is volgens de VVD-fractie. Door de keuze voor deze locatie hoeft er geen nieuwe rondweg te worden aangelegd aangezien op deze locatie de ontsluitingsmogelijkheden voor verkeer al optimaal zijn daarnaast kunnen de sportverenigingen blijven op hun huidige locatie, een win-win situatie!