Column lijsttrekker Robert Meijer in de Krant

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart krijgen alle partijen de mogelijkheid een column te schrijven in de Krant, één van de huis aan huisbladen in de gemeente Noordenveld. Op 16 januari was het de beurt aan onze lijsttrekker Robert Meijer. Voor iedereen die de column niet heeft gelezen hebben we het online gezet.

Column de Krant 16 januari 2018

 

20 jaar gemeente Noordenveld, drie burgemeesters, vijf colleges en voor VVD Noordenveld, 20 jaar oppositie. Dit gaat wat ons betreft veranderen na de verkiezingen van 21 maart. Ons motto voor de komende verkiezingen is VVD Noordenveld, Zeker Nu. De komende jaren willen wij ons onder andere inzetten voor onderstaande onderwerpen.

 

In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd in Noordenveld. De Albertsbaan in Roden is een prachtig plein geworden. De voorbereidende werkzaamheden op het Oosterveld in Norg zijn eindelijk gestart. Dit geldt ook voor ‘de bocht’ in Nietap. Lange Streken 2 in Peize is nagenoeg volgebouwd. Vele gezinnen van buiten Noordenveld komen hier wonen. Dit is belangrijk, maar ook noodzakelijk voor behoud van winkels, scholen, horeca en (sport-)verenigingen.  We moeten blijven bouwen naar behoefte. Ambtenaren moeten denken in kansen en meedenken met inwoners en ondernemers. Noordenveld is en moet een aantrekkelijke woon- en werkgemeente blijven. Een gemeente waar mensen “in  het groen” kunnen wonen.

Bouwen naar behoefte is daarbij van belang ook voor schoolgebouwen. De samenwerkingsschool in Een is een goed voorbeeld hiervan en laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn. Veenhuizen en Nietap zullen en moeten spoedig volgen. Dit geldt ook voor de nieuwbouw van De Marke en De Parel in Roden. 


De huidige manier van afvalinzameling roept bij veel inwoners vragen op, ook bij VVD Noordenveld. Het slechts 1 keer per 4 weken legen van de grijze container is, zeker in de zomermaanden, onvoldoende. De plasticinzameling door middel van zakken zorgt voor ergernis en frustratie. VVD Noordenveld is voorstander van afvalscheiding achteraf, ofwel plastic en restafval in 1 container en deze elke 2 week legen. Herbruikbare producten kunnen via moderne technieken uit het afval worden gehaald bij de afvalverwerker.


Noordenveld moet voor iedereen een veilige gemeente zijn en dit ook blijven. Zichtbaarheid van politie en een bereikbaar politiebureau zijn hierbij essentieel. Het kan en mag niet zo zijn dat er over een aantal jaren geen politiebureau meer gevestigd is in Noordenveld.

Veilig moeten ook de fietsroutes zijn naar school, vereniging of “gewoon” naar huis. Goedwerkende duurzame verlichting helpt hierbij. Er zijn vele voorbeelden van innovatieve verlichting die de veiligheid vergroten zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de omgeving. VVD Noordenveld zal zich hier de komende jaren voor inzetten.


De top 3 van VVD Noordenveld wordt gevormd door Robert Meijer (Roden), Free Hoving (Peize) en Nanda Emmens (Norg). Een uitstekende mix van jong en iets ouder, ervaren en groen en herkenbaarheid voor de drie oude gemeenten in onze bruisende 20-jarige gemeente Noordenveld.

 

Robert Meijer, lijsttrekker en fractievoorzitter VVD Noordenveld