Hondenbelasting is 'onzinbelasting'

Tijdens de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting voor het 2018 is besloten de belastingen niet te verhogen. Dit voor VVD Noordenveld belangrijke speerpunt wordt inmiddels ook door de anderen partijen in Noordenveld gesteund en uitgedragen.

Een punt waar al vele jaren discussie over is, is de hondenbelasting. Deze oneerlijke vorm van belasting werd door Robert Meijer van de fractie van VVD Noordenveld zelfs betiteld als ‘onzinbelasting’. De opbrengsten worden deels ingezet door het inhuren van controleurs welke controleren of er een hond aanwezig is op het adres. De overige opbrengsten worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel, waardoor hondenbezitters onnodig extra belasting betalen. Slechts in een enkel geval wordt met de opbrengst van de hondenbelasting een speelplaats of een speciale prullenbak voor hondenpoep geplaatst. Het beste voorbeeld hiervan is de speelplaats nabij de Kastelenlaan in Roden. Binnen de coalitie is afgesproken dat in deze bestuursperiode de hondenbelasting niet wordt afgeschaft. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen, welke gehouden worden op 21 maart 2018, wordt besloten of Noordenveld vast blijft houden aan het heffen van hondenbelasting. Opvallend hierbij is dat Noordenveld de enige gemeente is in Drenthe waar men de hondenbezitters extra belast.