VVD actief voor breedbandnetwerk in Noordenveld

De VVD heeft in 2015 steeds krachtig aangedrongen op een meer actieve stimulerende rol van de Gemeente daarin. Een motie van de VVD van 27 mei vorig jaar kreeg toen raadsbrede steun.

Afgelopen week is op het Gemeentehuis een kennismeeting geweest voor de initiatiefgroepen in Noordenveld. De VVD is verheugd dat haar initiatieven worden gevolgd. Ook in Provinciale Staten heeft de VVD in deze materie een voortrekkersrol.